Norrö/Lugnets

samfällighetsförening

 

 Solnedgng ver Garnsviken frminskad 1

 

VÄLKOMMEN TILL LUGNET

Norrö/Lugnet är en samfällighetsförening för de boende på norra delen av Norrö. Av de 68 medlemshushållen är 41 permanentboende. Medlemmarna sköter själva de samfällda grönområdena som omfattar blandskog, ängsmark, bad- och båtplatser, vilket tillsammans med rätt till fiske ger förutsättningar för ett aktivt och naturnära boende. Totalt äger och förvaltar föreningen 20 hektar mark med tillhörande vattenområden. Varje fastighetsägare inom Lugnet äger en andel av denna mark. 

Läs mer 

AKTUELLT

Nya styrelsen

Filippa Michael Mattias Petra Dan och Cennet

Sandro saknas

nya styrelsen 23.8.2014

                                                    

 

 VÅRENS STÄDDAGAR 

9 APRIL,KL 10:00-12:00 OCH

24 APRIL, KL 10:00-12:00.

VI TRÄFFAS PÅ ÄNGEN.

VÄLKOMNA!