Norrö/Lugnets

samfällighetsförening

 

  

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL LUGNET!

 

Norrö/Lugnet är en samfällighetsförening för de boende på norra delen av Norrö. Av de 69 medlemshushållen är 41 permanentboende. Medlemmarna sköter själva de samfällda grönområdena som omfattar blandskog, ängsmark, bad- och båtplatser, vilket tillsammans med rätt till fiske ger förutsättningar för ett aktivt och naturnära boende. Totalt äger och förvaltar föreningen 20 hektar mark med tillhörande vattenområden. Varje fastighetsägare inom Lugnet äger en andel av denna mark.

Läs mer