Norrö/Lugnets

samfällighetsförening

 Nya styrelsen

  nya styrelsen 23.8.2014

  Filippa (suppleant)    Michael    Mathias (suppleant)   Petra    Dan  och  Cennet.   Sandro kom ej med på bild

 

VÄLKOMMEN TILL LUGNET

Norrö/Lugnet är en samfällighetsförening för de boende på norra delen av Norrö. Av de 68 medlemshushållen är 41 permanentboende. Medlemmarna sköter själva de samfällda grönområdena som omfattar blandskog, ängsmark, bad- och båtplatser, vilket tillsammans med rätt till fiske ger förutsättningar för ett aktivt och naturnära boende. Totalt äger och förvaltar föreningen 20 hektar mark med tillhörande vattenområden. Varje fastighetsägare inom Lugnet äger en andel av denna mark.

Läs mer 

AKTUELLT

 


 Höstens städdagar!

Lördag 27 September kl 10:00

Söndag 12 Oktober kl 10:00