Norrö/Lugnets

samfällighetsförening

   Våren är här

 

 

VÄLKOMMEN TILL LUGNET!

 

Norrö/Lugnet är en samfällighetsförening för de boende på norra delen av Norrö. Av de 69 medlemshushållen är 38 permanentboende. Medlemmarna sköter själva de samfällda grönområdena som omfattar blandskog, ängsmark, bad- och båtplatser, vilket tillsammans med rätt till fiske ger förutsättningar för ett aktivt och naturnära boende. Totalt äger och förvaltar föreningen 20 hektar mark med tillhörande vattenområden. Varje fastighetsägare inom Lugnet äger en andel av denna mark.

Läs mer 

 

 Årsmöte i Norrö Lugnets Samfällighets-

förening kommer att ägarum lördagen den 7/6 2014. Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 30/4 2014